Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

 

Privacy Verklaring Shines and Smiles

Shines and Smiles respecteert de privacy van bezoekers van www.shinesandsmiles.nl , in het bijzonder de rechten van de bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Totdat je op deze website het gebruik van cookies en andere trackingsystemen accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op jouw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van jouw bezoek aan deze website accepteer je onderstaande gebruikersvoorwaarden.

Wettelijke bepalingen
1. Website / webshop: Shines and Smiles
2.  Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Chantal Leseman en Suzanne den Hollander

Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Gegevens en informatie die hierop verstrekt worden, gebruik je niet voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden.

Content van de website
Alle afbeeldingen, teksten, illustraties, videobeelden, geluiden en applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kunnen de beheerders op ieder moment de toegang aan bepaalde bezoekers schorsen, onderbreken of beperken. Ook kan de website tijdelijk niet beschikbaar zijn teneinde om updates te kunnen uitvoeren.

Verantwoordelijkheden
De beheerders zijn in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is jouw eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf geschikte maatregelen te treffen om apparatuur en gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die op internet worden geraadpleegd.

De beheerders zijn niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen je worden gevoerd, vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet of vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacyverklaring.

Indien de beheerders betrokken raken bij een geschil als gevolg van jouw gebruik van deze website, zijn deze gerechtigd alle schade die dientengevolge worden geleden en nog zullen lijden op jou te verhalen.

Verzameling
Jouw gegevens worden verzameld door Shines and Smiles en externe verwerkers. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die (in)direct kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een naam, identificatienummer, locatiegegevens of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerders voor het onderhouden van relaties met jou en indien aan de orde voor het verwerken van jouw bestellingen.

Rechten
Eenieder heeft recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Deze rechten kun je uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@shinesandsmiles.nl. Ieder verzoek wordt vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop jouw handtekening staat en onder vermelding van jouw e-mailadres waarop contact genomen kan worden. Binnen 1 maand krijg je antwoord op jouw verzoek. Afhankelijk van het aantal verzoeken kan dit termijn met maximaal 2 maanden worden verlengd.

Verwerking
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerders hebben verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze verklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van vragen van gegevens.

Bewaartermijn
De door de beheerders van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze website geplaatst worden op jouw computer, mobiel of tablet. Een cookie bevat gegevens, zodat je bij een bezoek aan onze website kan worden herkend. Wanneer je onze website bezoekt, informeren we je over het gebruik van cookies. Het gebruik ervan kun je accepteren of weigeren.

Wij gebruiken de volgende cookies:

– Functionele cookies; zoals login cookies voor het bijhouden van inloginformatie
– Geanonimiseerde cookies; om de communicatie en informatievoorziening nog beter af te kunnen stemmen op de behoefte van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welk apparaat.
– Tracking cookies; (Facebook en Google Adwords) bedoeld voor het tonen van relevante advertenties, persoonlijke interesses kunnen hieruit worden afgeleid.

Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kun je een e-mail sturen naar info@shinesandsmiles.nl

Laatst bijgewerkt op 1-1-2023.

Handige info

Klantenservice

Chantal en Suus van Shines and Smiles zijn op werkdagen te bereiken per mail en via de chat.

Openingstijden

De webshop Shines and Smiles is 24/7 geopend. Je kunt contact opnemen op werkdagen van 09:00 tot 18:00 uur.

Samen sterk

Word je blij van ons en onze producten? Vertel het door! En volg ons natuurlijk ook even via Insta

Contact

Stuur een bericht naar:

info@shinesandsmiles.nl

 

bereikbaar

Webshop: 24/7

Klantenservice: 09:00 – 18:00 uur

© 2022 – Shines and Smiles
   
Algemene voorwaarden  |  Privacy  |  Cookies